Album

สุขสันต์วันเกิดนะแม่

สุขสันต์วันเกิดนะแม่ แม่เป็นผู้หญิงคนเดียวและคนแรกที่บอสรักมากที่สุดในชีวิต ขอให้แม่สุขภาพแข่งแรงแบบนี้นานๆนะ ถ้าเลือกได้ก็อยากจะเกิดเป็นลูกแม่ทุกๆชาติเลย