Album

Pinkpeachtrees

I love Notebooks  :3 Fuckinawesome sổ bìa sắt, nhìn như một chiếc hộp, mỗi cuốn còn in một bức tranh của Vangogh . Ở cuốn này là bức Pinkpeachtrees :3 hơi đắt tí nhưng mà đáng :* giấy thì bám chữ, nhìn hơi cổ điển. Yêu quá.