Album

Xofa Café

Sát phạt bên cốc Rum chanh :v quên hết mọi ưu phiền. Đầu tháng vui vẻ thế là ok rồi. Một ngày làm vc mới lại đến, hết mình nào :* Thank you my lovely friend!
Table Chair Cafe Day Outdoors Sitting Architecture Hà Nội Vietnam Young Adult Travel Travelling Wanderlust
The same day . Book Rainy Bookshelf
Tách trà cho ngày cuối năm ☔️
Warm Colors Cafe Time Cafelife Vintage Photo Vintage Moments Light And Shadow Wire Wool Table Setting Day Fragility Finding New Frontiers