Album

Gay_Love

Sáng giờ bên nhà anh yêu để lo cho Fuffly! Thương quá! Sun lo cho Moon hơi nhiều, nên Moon đã tặng cho Sun một cái hun... Iu quá đi! :* <3 Gay_Love Kiss Love Little_Fuffly Sun Moon We_love_each_orther Cuddle Cutie Handsome