Album

Cant_not_sleep

Thật không đây trời! Đã gần 3h sáng, mà Sun cứ rút vào người Moon rồi nói nhãm gì không biết! Nói thật là MOON RẤT MUỐN NGỦ CHUNG VỚI SUN NHƯNG TRONG SỰ HÒA BÌNH VÀ YÊN TỈNH!! Sleepy Love Bed Cant_not_sleep Talking Hugs Gay Under Need_peace