Album

My_lovely_boyfriend

Hôm nay sinh nhật Tình Iu mà lại k gập nhâu được! Buồn ghê... Nhưng sấp về rồi, nên cũng được, tại cũng chưa mua quà cho baby kiệp! Thứ 6 này baby vè chắc chắng sẽ có quà. Hứa luôn! :* :* Happy_Birthday My Love My_lovely_boyfriend Sun