Album

หัวหิน

เชื่อเถอะครับ. ลุงคนนี้คือเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดของผม. ไม่ว่าจะก่อนหรือหลีงจากนี้. ขอบคุณลุงมากครับสำหรับแรงบันดาลใจในเรื่องที่ผมลืมมันมานาน(-;