Album

ItimBuilding

Lunch w the kapatids AngNawalangKapatid ProjectNegra ItimBuilding
The company of AngNawalangKapatid at San Narciso, Zambales. ItimBuilding ProjectNegra is a success!