Album

Tvlicens

När makten talar, spelar varken adekvata jämförelser eller rationella argumenta någon roll. Lag är alltid rätt. Tvavgift Tvlicens Radiotjänst Rånartjänst kirunagestapo