Album

Gamla Riksbankshuset

On duty as Master of Ceremonies.
The Masonic Temple in Uppsala.
Idag kommer en av mina adepter att prövas för befordran. Jag hoppas, att han kommer att bestå proven.