Album

บริษัท ศูนย์วิจัยการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

Good Morning Wednesday Working Freshen Happy Time เตรียมตัวรับมือให้ทัน พวกคนเจ้าชู้ ต่อไปจะชู้บีดับบีดู้ บ้างแล้วกัน เพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฝังใจ