Album

คำคม

ตรงดีแท้หลา คำคม โดนใจ Likeforlike Like
ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเดินทางของตัวเอง อยู่ที่ใครจะเลือกทางดี หรือ ทางเลว คำคม เราเลือกเอง
เกี่ยวกันเอาไว้ อย่าให้สนิมทำเราขาดออกจากกันG4 คำคม
คำคม
คำคม แปลไม่ออก