Album

Giáo xứ núi tượng

Trung thu 2015 First Eyeem Photo Giáo Xứ Núi Tượng Trung Thu Sơn Hòa Vọng đông An Giang
Thả đèn trung thu 2015 Giáo Xứ Núi Tượng Trung Thu Sơn Hòa Vọng đông An Giang