Album

แม่บอกผู้หญิงอย่างแม่มันคนสุดท้ายของโลก

กับข้าวมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบหลายเดือน อยากมีแฟนแบบแม่ ? แม่บอกผู้หญิงอย่างแม่มันคนสุดท้ายของโลก Rip_สิครับรอเหี้ยไร