Album

เส้นเสียงพัง

สวัสดีตอนเช้า : ฟื้นละ // มาทำงานละ // งานไม่เสร็จ : Present. บ่ายวันนี้ ..ทำเช้านี้ ร่างไม่พัง คอพัง เส้นเสียงพัง ดอกอะไรไม่รู้ maekampongland