Album

งานลงรูปย้อนหลัง

หัวหน้าบอกว่า .. ทุกคนต้องชูนิ้วก้อย : เพื่อเป็นสัญญาว่าจะงดเหล้าให้ครบพรรษา ..และตลอดไป // มือข้างหน้าชูนิ้วก้อย แต่ข้างหลังนี่ไขว้ไว้นะ 55555 งานลงรูปย้อนหลัง มหกรรม ๑ ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปอดเหล้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน