Album

ล้มไม่เป็นท่า

ชีวิต .. ก็เหมือนการเล่นกระโดดอยู่บนพื้นที่เด้งได้ มีขึ้น มีลงเสมอ ไม่มีขึ้นตลอดไป ไม่มีลงตลอดกาล วันนี้ขึ้น ก็พร้อมจะรับมือกับวันที่ต้องลง วันนี้ลง ก็จงมั่นใจว่าจะมีวันที่ขึ้นได้อีกแน่นอน ล้มไม่เป็นท่า