Album

ก้อนหินละเมอ

บางความสุข ก็ต้องใช้เวลา กว่าที่จะเบ่งบาน \\ อย่าเพิ่งยอมแพ้นะ เดี๋ยวก็ถึงเวลาของเรา ✌✌ หทัยพรรณละเมอ ก้อนหินละเมอ