Album

Ngã Tư Thủ Đức - TP.HCM

Điều tốt đẹp không được nhìn thấy bằng đôi mắt. Tôi nghĩ vậy.