Album

YouAreThePrettySunshineOfMyLife

YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Mảnh trời của em rơi trên sân thượng :)))* YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Cửa phòng em lúc 04:43 PM YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Không phải là em khoe cái bình này đâu nhééé ôi trời 😂😂😂 Tại cứ bị thích màu xanh với ánh nắng nên chụp lại thôi shalala ❤ YouAreThePrettySunshineOfMyLifeMyHOUSE
Gió nhẹ nắng xanh mới có hứng làm vườn 🍂✂ Trời đẹp yêu quá cer 😄❤ YouAreThePrettySunshineOfMyLife
YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Sân sau ấm áp quá đi hihiihiii ✨ MyHOUSE YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Bình thường toàn lười chỉnh ảnh chịu khó tí là có ảnh nghệ ngay ý mà 😁😁😁 YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Anh mèo lười chén sạch bữa trưa sau một buổi sáng nằm lì ra tắm nắng :))) YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Từ cái lúc cho nó đi nhảy về xong toàn bị cô vợ nhà bên đánh trông thảm hại đttđ 😂😂😂 YouAreThePrettySunshineOfMyLife
YouAreThePrettySunshineOfMyLife
Say hi ✌✌✌ YouAreThePrettySunshineOfMyLife