Album

Bìnhyen

Bìnhyen ... Photo By  Vk Cánhcụt XperiaZ3
| B Ì N H Y Ê N | Nó vẫn hay khuyên người ta đừng nghe nhạc buồn nhưng chính bản thân nó cũng bị nghiện nhạc buồn rồi. Thế thì khuyên người ta thế nào được. Nhưng nó vẫn cứ khuyên người ta vui lên đi, đừng có buồn hoài nhe. Nó cũng tự khuyên bản thân vậy đó. __________________ "Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ để lòng ta se sẽ câu kinh bình yên" __________________ Hoa của Yến Vy @yvyvyvyy làm. Handmade Flower Pink Paperflower Yvy Buddy Bìnhyen Peace Nomoresadness Snapseed
Bìnhyen