Album

Chungtaroiseonthoi

"Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ" Trái ngang cách mấy thì cũng rẽ hướng sang đường, nhường lại phần phước cho người bước sau... Chungtaroiseonthoi
Chungtaroiseonthoi Camgiacantoan_camthayyenbinh
Chungtaroiseonthoi