Album

The Llift Resident

มีคนอีกคนที่เก็บรอยยิ้มไว้ให้กันตลอดมานั้น ทุกวันผ่านมา มีคนอีกคนที่แบ่งความทุกข์ไว้ด้วยกัน ในวันที่ฉันสุขใจ สุขใจที่ได้มีเธอ