Album

Placebogig040715

Никаких рёбер не жалко, чтобы увидеть это воочию) Placebo Placebogig040715
my personal catharsis Placebo Placebogig040715
Miniature Mr. Molko, who accommodates a universes Placebo Placebogig040715