Album

NhưngchoThảochửimỗithằngtókiathôinhơ

Thảo hứa với Dzi Dzi sẽ hạn chế nói những từ không được đẹp khi nóng nữa. dạo này gặp nhiều thứ trên trời dưới đất ho lao thế nào í nên Thảo mới siêu mất bình tĩnh thôi. sau này sẽ lại dễ thương đáng yêu như mấy con gấu này nèeee. Thảo mà nói vậy nhiều sẽ mua đồ ăn trưa cho Dzi nha nha. quyết tâm quyết tâm quyết tâm!!! Tấtđủmàu Quyếttâm NhưngchoThảochửimỗithằngtókiathôinhơ