Album

Sân vận động Mỹ Đình

70 y (2/9/1945-2/9/2015)