Album

Cúpđiện

Em muốn gặp anh chiều nay, dù là không được nắm bàn tay, dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu. Rồi thì mỗi người một ngã, dù chẳng để làm gì cả. Nhưng em muốn gặp anh chiều nay! Bluesky Treeinsky Frommybalcony Cúpđiện lêncơn photobyme