Album

Quockhanh

con bạn nó bảo mình: " học hành hay bài vở gì thì quên cũng đc, chứ lễ lộc, nghĩ học là phải nhớ ngar hôn" 😂😂😂 2thang9 Quockhanh PhotoByMe
Ngày hôm nay bầu trời thật kỳ lạ. Thấp hẳn xuống. Nhìn lên như chạm được vào mây vậy. ベトナム の 建国際 Sky Cloud Blue Quockhanh Vietnam
Nguoiduatin Fuji Vietnam Flag Quockhanh 2/9 2017
InstaMagAndroid Sky Blue Cloud HaiPhong Vietnam Quockhanh 2014 taken by me