Album

Peerawit

ผู้ชายเหี้ยอะไร ตาหวาน จมูกสวย!!!! Peerawit
นายแบบร้อยท่า Peerawit
ยิ้มค่อยๆแค่เธอยิ้มค่อยๆ หัวใจฉันก็ลอยไปไกลแสนใกล้ Peerawit
เอาทุกอย่างยกเว้นไอเดีย 😍😍😍😎 Peerawit
;) ..... รูปคู่ Peerawit
รูปบางรูป อัพได้ไม่กี่ที่ ;) ...... Peerawit
ยิ้มให้เค้าหรือยิ้มให้กล้อง Peerawit
ครั้งแรกและขอให้มีครั้งต่อไป .... ขอให้ได้กินกับคนเดิม Peerawit ;)
ชอบเวลาถ่ายรูปให้ Peerawit อย่างน้อยเขาก็มองเรา ฮิ้วเล่นขอใกล้นะ เอาเถอะ ไม่แย่ง ขออยู่แบบนี้เลยแล้วกัน
องศาที่กำลังพอดี Peerawit