Album

Đường Thoại Ngọc Hầu

Mỗi ngày mình chọn niềm vui trong công việc 24/24 tiếng...không còn cảm giác nghĩ gì về bản thân ngoài công việc lúc này.😁 Lấy khách hàng làm niềm vui,lấy bạn bè làm vui vẻ😍chỉ vậy thôi với mình hiện tại ngay lúc này.🙌Tiến không được mà lùi cũng không xong😟 thôi thì phải cố gắng tự cứu lấy chính mình 👷. Relaxing Working Day Doing Nothing Dont Forget To Smile. Your Beautiful❤⚓ Doing Work! 354Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh Đường Thoại Ngọc Hầu
Coffee World🍹 kĩ niệm nơi của nhìn lại và nơi trưởng thành😍 Coffee World Coffee ☕ Đường Lũy Bán Bích Đường Thoại Ngọc Hầu Quận Tân Phú Thế Giới Cà Phê Quán Cà Phê☕