Album

Sân thượng

1 buổi trưa ngẫu hứng :))) Inside Out Cinema Relaxing Lunch Sân Thượng KFC With Friends
Check-in trước khi nhảy lầu :)))) Sân Thượng Satra Mart Vietnamese In Vietnam Center