Album

Dambana ng Kagitingan (Shrine of Valor)

"Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, di ka pa sisiil." Dambana ng Kagitingang Pilipino. LarawanNgLahi Challenge, Day 7. Eyeem Philippines Eyeem Bataan Taking Photos Looking Up Lookingup History Low Angle View Blackandwhite Black And White Blackandwhite Photography Black & White Mobilephotography Mobilephotographyph Malephotographerofthemonth Low Angle View Architecture Built Structure Building Exterior Perspectives Skyscraper Reach For The Sky
heroes cross