Album

Myfamily-LHLG

Ngày 8.03.15 của mẹ. Made by me đóa hoa hồng. Ba tặng hộp trang điểm dẫu là mình tự mua nhưng lại mượn danh ba dù vậy nhưng mẹ rất vui. Đôi khi sự thật chẳng nói lên điều jì cả Myfamily-LHLG
Ba thuờng bảo: t đã tặng cho mẹ m cả cuộc đời rồi còn gì" đôi khi ông rất tuyệt. Myfamily-LHLG
message cute!!!xém bị chốt Myfamily-LHLG