Album

Đường số 8 , khu đô thị Hưng Phú ( công trình 8 ) , Hưng Thạnh , Cái Răng , Cần Thơ , Việt Nam.

Cần thơ đẹp lam đẹp nhat la một mjh