Album

PokemonB

Đã là Console thì cảm giác chơi trên tay bao giờ cũng là tuyệt vời nhất, cái màn hình bé tí ti có cái thú vị riêng mà PC ko thể nào có đc. Longtimenoplay NintendoDS PokemonB &W