Album

มุ่งหน้าสู่อนาคต

ไม่ต้องใช้ ไทม์แมชชีน ก็ข้ามเวลาไปอนาคตได้ แค่เปลี่ยนคำว่า "เดี๋ยวจะทำ" เป็น "ทำเดี๋ยวนี้" มุ่งหน้าสู่อนาคต วันหน้าจะต้องดีกว่านี้