Album

อยากมีใครสักคนที่พร้อมจะเดินร่วมทาง

อยากมีใครสักคนที่พร้อมจะเดินร่วมทาง อยากมีใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆ แค่อยากจะโพสรูป Alone... Alone Time Feeling Alone :/ Glass Art