Album

Rpst4princess

Rpst4princess
Rpst4princess Vscocam
Rpst4princess
Thanks.Rpst4princess Squareinstapic Wichudamgallery
Rpst4princess สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมส่งภาพผ่านอินสตาแกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดย 5000 ภาพแรกที่ส่งเข้ามา จะได้ร่วมแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงานนิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรมโดยมีข้อกำหนดดังนี้ สามารถส่งภาพร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านละ 1 ภาพภาพที่จะส่งเข้ามา ขอให้เป็นโทนสีม่วง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นสีม่วงเนื้อหาของภาพจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีความเหมาะสมและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามวิธีการส่งภาพทำได้โดยโพสต์ผ่าน Instagram ของท่าน พร้อมพิมพ์ Hashtag คำว่า Rpst4princess หมดเขตการรับภาพเพื่อนำไปจัดแสดง วันที่ 30 เมษายน 2558 วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกิจกรรมโดยส่งภาพของท่านขึ้นสู่ Instagramโดยใช้ Hashtag ว่า Rpst4princess  ทางคณะผู้จัดทำจะทำการคัดเลือกภาพที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด แล้วนำมาจัดพิมพ์เพื่อแสดงงานในนิทรรศการต่อไป สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการกด Like โดย Account Instagram ทางการของสมาคม @rpstofficial หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ตั้งค่า Account เป็น ส่วนตัว (Private) หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องกำหนดค่า Account เป็น Public ก่อน หลังจากเราปิดรับภาพแล้วค่อยกลับมาตั้งค่าเป็นส่วนตัวเช่นเดิม วัน และ สถานที่จัดนิทรรศการ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Rpst4princess
Rpst4princess