Album

นางกล่าวไว้

เจ้าชายน้อย หนังสือเล่มนี้คุ้นๆไหมมาจากเรื่องอะไร??? .. เพื่อนสนิท กรี๊ดหนักมากเมื่อได้มา เข้าขั้นบ้าความฝันแต่เด็กของอิฉันคือ มช. เพราะหนังเรื่องนี้เลยจร้า ตามรอยมาก มาถึงตอนนี้ได้หนังสือมาก็ยังดี :))))) เช้าชายตัวน้อยซื้อให้ Sumet Muanchang ขอบคุณน๊าคะ นางบอกทำตัวดี แต่ทำตัวดีกะปัญญาอ่อนเส้นบางๆนะหมู นางกล่าวไว้อิฉันไม่ว่าอะไร เพราะปริ่มมาก. มีฟามสุขขขข😉😊😘