Album

BinayAdministration

" Ganito Kami Sa Makati! Kayo Ba Ganito Kayo Sa Inyo ?!? " - was the main Tagline of Makaticity made possible by BinayAdministration ... This Project Als or AlternativeLearningSystem was Free for all MakatiResidences :-) EdiWow