Album

Little Vietnam

taken by cousin Flowers
Mùng 2 tết, giờ này mọi người chắc vẫn đang đi chúc tết nhỉ. Con gái học xa từ lâu cứ tự cho rằng tết chẳng là gì quan trọng cả, mọi suy nghĩ đều chỉ là những thứ rất đơn giản thế thôi, ấy thế mà giờ đây ngồi trong nhà ăn của trường ngồi nhìn ảnh bạn bè, lại rơm rớm nước mắt. Do thời gian chênh lệch khá xa nên mỗi lần gọi về lại chẳng bao giờ có ai bắt máy cả...Con thực...thực sự nhớ nhà mẹ ah.... Tết 2016