Album

Mâylàcủatrời

Khy k hiểu ý nhau, nói chuyện dễ bị lạc tông lắm.. Người thì nhẹ nhàng, từ tốn; người thì la lối, quát tháo.. Chênh 1 nhịp là lại ra 1 bài hát khác. Có khy hay, mà cũng có khy bỏ cả bài.. Mâylàcủatrời Byme