Album

Biếtnghĩrồi

Cả ngày mới đánh xong đc bộ cửa 😢. Nhớ hồi trc cứ sắp tết dad lại lôi hết đồ ra đánh cho mới cứ xin làm mà k đc 😞. Nay k phải xin nữa r mà đó là nghĩa vụ, tuy hơi mỏi tay nhưng lại thích, cái chi mà thích thì rất siêng luôn 😒. Gầntếtrồi Nhớlắmdaddy Contraibốlớnrồi Biếtnghĩrồi nghẹn