Album

Vẫncòntrẻchán

Ngủ dậy người mệt lười gym nằm bấm đt, lục đc tấm ảnh ngày đầu tiên đi học năm cuối. Nhớ dã man, sắp hết đc làm sv r. Sắp rơi vô cảnh thất nghiệp rồi. Còn 4 tháng nữa là ko biết đi mô về mô rồi. Sơmiquầntây Lịchsự Vẫncòntrẻchán Cặpchéohuyềnthoại đeochocó