Album

Cubéochụpảnh

AE cây khế ngày xưa mỗi lần về nhà lại tụ tập nướng thịt vuivl. Trời lạnh nhớ cái bếp củi ấm đcđ. Cubéochụpảnh 1thằng1lượtnướng Bếpcủitựchế Thịtthơmngon 500ae ngàyấy