Album

Viếtchovui

"Vội vàng như mùa thu e xa A chậm lại trên từng nơi ta qua A cố ghép ký ức đầy mảnh vỡ A còn thiếu nụ cười của e trên câu thơ Mang con tim a đi Để a k phải nhớ Mang hết thời gian đi Để a k phải chờ..." Tho Sếnsẫm Ngàymưa Viếtchovui Kohẵnlàviếtchoai Nhưngmãilàe Nguồncảmhứngcủaa