Album

SocialMovementOngoingHereInAlbayMabuhay

"No to Access Agreement" daw. Dai ko maintindihan ang ipinaglalaban kaini. Ang sako, sana sabuton ta muna ang mga pangyayare sa banwa. Ilingun ang karahayan buda karatan na naginibuhan. SocialMovementOngoingHereInAlbayMabuhay