Album

คิดคำนวณเยอะในการซื้อแล้วให้คุ้ม

กินแอคทีเวียช่วยหั้ยการขับถ่ายดีขึ้น แถมทุกๆสองถ้วยได้แสตมป์ 7-11 3ดวง แต่ทุกๆสี่ถ้วยได้แสตมป์ 7ดวง ACTIVIA Yoghurt ซื้อเอาแสตมป์ คิดคำนวณเยอะในการซื้อแล้วให้คุ้ม