Album

เย็น

สวย เย็น สบาย
เพราะเป็นคน "อ่อน" หวานเลยต้องเติมความหวานบ่อยๆ น้ำแข็งใส ชอบมาก เย็น
ข้ามแพ ทางผ่าน No People Sky Blue Sky And Clouds Vanilla Sky กาญจนบุรี น้ำ เขื่อน คำ เย็น แพขนานยนต์ ศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์