Album

ไม่อั้น

Free Coconuts Ice Cream แผนกอื่นเอามาแจก อยากตักเท่าไหร่ตักไป ไม่อั้น กินกันให้อ้วนไปข้าง มีของแจกบ่อยไปป่ะ มันทำให้อ้วนนะ แต่จะกิน มีอะไรป่ะ